Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking wordt in dit geval verstaan: het direct via e-mail versturen van de door u ingevoerde gegevens op het contactformulier dat staat op onze website. Het versturen gebeurt veilig via een versleutelde verbinding middels een SSL certificaat (https).

Met het contactformulier op onze website worden enkel de gegevens die u hebt in gevoerd via de invoervelden op het contactformulier verwerkt.
Dit betreft de volgende invoervelden:

– Naam*;
– Adres*;
– E-mailadres*;
– Telefoonnummer;
– Onderwerp*;
– Bericht*.

* = verplichte velden

Gebruik van persoonsgegevens
De door u ingevoerde gegevens op het contactformulier dienen enkel om contact met u te kunnen opnemen n.a.v. uw contactverzoek via onze website.

Bewaren persoonsgegevens
Onze website (contactformulier) bewaart de door u ingevoerde gegevens niet. Uw gegevens worden enkel versleuteld bewaard in ons e-mailprogramma.
De door u ingevoerde persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld of verkocht.

Inzage persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het kan zijn dat u daarnaast nog andere informatie wilt hebben. U kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie en verwijdering persoonsgegevens
Als u wenst dat uw persoonsgegevens aangepast of uit ons e-mailprogramma verwijderd dienen te worden, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring. Het is mogelijk dat een verzoek voor verwijdering niet gehonoreerd kan worden doordat de wetgeving dit niet toestaat. Denk hierbij aan de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit persoonsgegevens
U hebt het recht om uw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen. Voor de procedure kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring. We zullen u vragen om u te identificeren. U ontvangt vervolgens de door u verstrekte gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Onze website en mailserver zijn bij dezelfde hostingprovider ondergebracht. Hierdoor blijft de communicatie tussen website en mailserver beperkt tot het interne netwerk van onze hostingprovider. De door u ingevoerde gegevens op het contactformulier worden veilig verstuurd naar de mailserver via een versleutelde verbinding middels een SSL certificaat (https). Voor het downloaden van de e-mailberichten vanaf de mailserver maken wij eveneens gebruik van een veilige, versleutelde verbinding (SSL/TLS).

Contactgegevens
H.R. Offereins
De Pirken 41
3831 PH Leusden
033-4951108 / 06-43790819

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan wijzigen. De laatste versie kunt u vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan deze verklaring.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2021.